Úvodní strana » Atypické stavby » Villa Podbaba

Villa Podbaba

Doba výstavby 16 měsíců

Datum dokončení 09/2004

Projektant: prof.Arch.Ladislav Lábus

Novostavba navazující na část starého objektu ve staré zástavbě

Založení stavby bylo v náročných podmínkách z důvodu nutnosti odstranění skalního masivu.

Tato stavba má dvě hlavní specifika. Vzhledem k blízkosti železniční tratě je tato stavba provedena s maximálním zřetelem na akustiku resp. útlum hluku a jelikož se stavba nachází

v zátopové oblasti je v suterénu provedena z materiálů, které nepoškodí případná zátopová voda. Topení je zajištěno tepelným čerpadlem a podlahovým topením. Podlahy jsou z převážné části vlysové.