Borotice

Doba rekonstrukce: 18 měsíců

Datum dokončení: 01/2015

Projektant: Ing. arch. Zdeněk Rajniš