Úvodní strana » Rekonstrukce » Hanspaulka II

Hanspaulka II

Doba výstavby 6 měsíců

Datum dokončení 10/2010

Projektant: Arch. Wanda Krčíková

Kompletní rekonstrukce vily. Cílem bylo zmodernizovat bydlení na úroveň 21 století a pokud možno neměnit venkovní vzhled. Kompletní výměna všech rozvodů vč. instalace tepelného čerpadla. Vlysové podlahy byly částečně repasovány a doplněny. Nadčasové velkoformátové dlažby a obklady byly provedeny v několika koupelnách a wc. Původní teracové schodiště bylo zrepasováno a na podestách doplněno o specielní mozaikovou dlažbu. Suterénní prostory byly odvlhčeny systémem sanací, injektáží a drenáží vč. vzduchového provětrání.

Vzhledem k požadavkům investora byla rekonstrukce provedena ve velmi zkráceném čase 6 měsíců!